Tagelement type T-4 - uventileret med udvendig isolering - varmt tag

Tagelement type T-4 anvendes typisk til tage over rum med høj fugtbelastning, f.eks. svømmehaller, badelande, vaskerier o.l. samt virksomheder med højt styret fugtniveau som trykkerier. Også velegnet til tage i permanent skygge.

Tabel T-4:  Dimensionering af elementtype T-4 efter U-værdi og fugtanvendelsesklasse (3-5)

Note 1:  Ca. vægt inkl. udvendig isolering λ37 og 2 lag tagpapdækning.                                                                                      Note 2:  I fugtklasse 4 og 5 anvendes SBS-tagpap som dampspærre på overside krydsfiner.

Fig.T4.2: Gavludhæng/krydsende dampspærre. Bemærk kondensisolering over udhæng.
Fig.T4.5: Udhæng/facadesamling. Bemærk kondensisolering over udhæng.
Fig.T4.1: Elementsamling

.

Fig.T4.4: Vederlag limtræ (hængeløsning)
Fig.T4.3: Vederlag SIB-bjælke

PRODUKT

Tagelement type T-4 er en uventileret tagkonstruktion, - en varmttagskonstruktion med udvendig trædefast isolering ovenpå tagpappen/dampspærren over den bærende trækonstruktion.

Den udvendige isolering udføres som regel på byggepladsen som en del af tagdækningsarbejdet.

Konstruktionsopbygning:

  • Tagdæking på udvendig trædefast isolering (in situ)
  • Dampspærre af tagpap (PF3500/SBS) 
  • 15 mm tagkrydsfiner
  • Ribber pr. max. 0,60m
  • Indvendig isolering (mineraluld) ml. ribber
  • 25 mm træbeton

Taghældning: 1,4°-15° - spænd mellem bjælker, bærende facader eller rammer.

Tagdækning:  Tagpap, folie o.l.

Loftsbeklædning: 25 mm træbeton, alternativt 21 eller 45 mm forskalling til eftermontering af f.eks. gipsplader o.l.

STATIK

Elementerne spænder frit mellem bærende facader og bjælker eller rammer af f.eks. limtræ eller beton.

Konstruktionstykkelser ved 4,6 og 6,8 m spænd er vist i tabel T-4. Spænd på op til max. ca. 12 m er muligt.

Nedbøjning: max. 1/400 x spændvidde for karakteristisk snelast.

Skivevirkning: Kan udføres

FUGT

Fugtanvendelsesklasse  3-5.   

I "varmttagsløsninger" anbringes isoleringen helt eller delvist på konstruktionens udvendige side ovenpå dampspærren som almindeligvis er af tagpap med svejste samlinger.
Med isoleringen udenpå de bærende trædele holdes træet varmt og kondensdannelse kan helt undgås afhængig af forholdet mellem indvendig og udvendig isolans.

I tabel T-4 er vist dimensioneringseksempler på sammenhørende værdier af max. indvendig og min. udvendig isolering så kondensdannelse undgås selv i det mest fugtige rumklima i klasse 5.

Se nærmere om fugtteknikken bag varmttagsløsningerne her

VARME/ENERGI

U-værdi: 0,15-0,08 W/m2K.

Til indvendig isolering anvendes typisk mineraluld i λ-klasse 37. I tabel T-4 er vist sammenhørende værdier af U-værdi og konstruktionstykkelse efter fugtanvendelsesklasse.

BRAND

Brandmodstand: Kan udføres som REI30 (BD30).

Loftbeklædning: Klasse 1 beklædning af træbeton (K¹10 B-s1,d0)

LYD

Ækvivalent absorption (125 - 4000 Hz) m. træbetonloft:  ~ 0,85

Reduktionstal: Rw ca. 45 dB.

Fig.1: Lydabsorption for Taasinge Elementer type T-4 med 25 mm træbeton (Troldtekt)