Tagelement type T-3 - ventileret med fast undertag og diffusionsåben eller -tæt tagdækning

Tagelement type T-3 anvendes typisk til boliger, kontorer, institutioner, skoler o.l. Der skelnes mellem to undertyper T-3a til tage med tung tagbelægning (tegl o.l.) og taghældning 15-45° og type T-3b til "flade" tage med tagpap o.l. og taghældning 1,4°-15°.

Tabel T-3a:  Dimensionering af elementtype T-3a (hældningstage med tung tagbelægning) efter U-værdi . 

Note 1:  Sammensat konstruktionslimet tværsnit                                                                                                                              Note 2:  Ekskl. lægter og tegltag

Tabel T-3b:  Dimensionering af elementtype T-3b ("flade ventilerede tage") efter U-værdi 

Note 1:  Sammensat konstruktionslimet tværsnit

.

Fig.T3.4: Længdesamling tungt tag (T-3a)
Fig.T3.9: Vederlag pulttag med topudhæng
Fig.T3.2: Længdesnit m. tungt tag (T-3a)
FigT3.1: Længdesnit m. tagpap (T-3b)
Fig.T3.7: Snit i udhæng/facadetilslutning
Fig.T3.10: Vederlag kipbjælke T-3a (hængeløsning)

.

Fig.T3.5: Længdesamling stern-kip
Fig.3.11: Vederlag kipbjælke T-3b (hængeløsning)
Fig.T3.6: Vederlag betontværvæg
Fig.T3.3: Længdesamling tværventilation
Fig.T3.8: Kipsamling v. tværventilation

PRODUKT

Tagelement type T-3 er en ventileret tagkonstruktion med fast undertag af tagpap på krydsfiner og diffusionsåben eller -tæt tagbelægning.

Konstruktionsopbygning:

 • Tagdækning (in situ)
 • Tagpap/undertag (PF3500)
 • 12 mm tagkrydsfiner
 • Ventilationsspalte
 • Ribber pr. max. 0,60m
 • Mineraluld ml. ribber
 • Dampspærre (PE-folie)
 • 22/45 mm forskalling (evt. isoleret)
 • Loftsbeklædning

Taghældning: 1,4°-45° - spænd stern-stern eller stern-kip. Til "flade" tage type T-3b kan min. hældning 1:40 (1,4°) indbygges i elementerne med én- eller to-sidigt fald. 

Tagdækning:

 • type T-3a: tagsten på lægter/afstandslister (tungt tag)  
 • type T-3b: tagpap, listedækning, metalplader mv.

Loftsbeklædning: Leveres normalt med 22 eller 45 mm forskalling til eftermontering af f.eks. gipsplader. Ved 45 mm forskalling kan mellemrum med fordel isoleres fra fabrik. Ved to lag gipsplader kan 1. lag evt. monteres fra fabrik. Alternativt f.eks. træbeton.

STATIK

Elementerne spænder frit mellem bærende facadeelementer og kipbjælke eller mellem bærende tværvægge.

Spændvidde:

 • Tungt tag T-3a: max. ca. 10 m
 • Let tag T-3b:     max. ca. 12 m

Konstruktionstykkelse ved forskellige spændvidder fremgår af tabel T-3a og -3b.

Nedbøjning: max. 1/400 x spændvidde for karakteristisk snelast.

Skivevirkning: Kan udføres

FUGT

Fugtanvendelsesklasse 1-3.   

Ventilerede tagelementer - type T-3 - udføres med fast undertag (tagpap på krydsfiner) og kan anvendes til alle typer tagbelægning, - diffusionstætte eller -åbne. Max. bygningsbredde ca. 20 m.

Den fugttekniske balance sikres ved en naturlig ventilation med udeluft gennem en ventilationsspalte over isoleringslaget. Ved spænd mellem tværvægge udføres ventilationen på tværs af spændretningen - stern-stern eller stern-kip.
Se nærmere om dimensionering af ventilationsspalter og -åbninger her

VARME/ENERGI

U-værdi: 0,15-0,08 W/m2K.

Til isolering anvendes typisk mineraluld i λ-klasse 34. I tabel T-3a og -3b er vist sammenhørende værdier af U-værdi og konstruktionstykkelse.

BRAND

Brandmodstand: Kan udføres som REI30 (BD30) eller REI60 (BD60).

Loftbeklædning: Klasse 1 beklædning af træbeton, gipsplade o.l. (K¹10 B-s1,d0)

LYD

Ækvivalent absorption (125 - 4000 Hz) m. træbetonloft:  ~ 0,85

Reduktionstal: Rw ca. 40 dB.