Tagelementtype T-2 - uventileret med diffusionsåbent undertag og ventileret tagdækning

Tagelement type T2 er en uventileret, kompakt konstruktion med skruefast, diffusionsåbent undertag til bølgeplader med ventilation i bølger, der typisk anvendes på hældningstage til produktions- og lagerhaller, sportshaller, institutioner, kontorer o.l. hvor der er behov for en økonomisk løsning med særlig god støjdæmpning.

Tabel T-2:  Dimensionering af elementtype T-2 efter U-værdi 

Note 1:  Limtræsribber GL28cs

Fig.T2.2: Udhæng/facadetilslutning
Fig.T2.1: Tværsnit/længdesamling
Fig.T2.3: Kipsamling
Fig.T2.5: Vederlag stål
Fig.T2.4: Skotrendesamling
Fig.T2.6: Vederlag limtræ

PRODUKT

Tagelement type T-2 er en uventileret, kompakt konstruktion med skruefast, diffusionsåbent undertag til bølgeplader med ventilation i bølger.

Konstruktionsopbygning:

  • Asfaltgrunder (vandafvisende)
  • 15 mm tagkrydsfiner (skruefast)
  • Ribber pr. max. 600 mm. (kan også udføres pr. 800 mm.)
  • Mineraluld ml. ribber
  • Dampspærre (PE-folie)
  • 25 mm træbeton

Taghældning: 15°-45°

Elementerne kan udføres med udsparringer for ovenlys eller ovenlys kan udføres som lysbånd mellem elementer.

STATIK

Tagelement type T2 udføres for et spænd på 2,4 m - 9,6 m. Mulighed for længere spænd og størrre/mindre c/c-afstande end 600 mm kan undersøges.

Elementerne spænder frit mellem bærende dragere af beton, stål eller limtræ.

Elementer regnes for en max. nedbøjning på L/400 for egenvægt og snelas

FUGT

Tagelement type T2 anvendes i fugtklasse 1-3.

Det fugttekniske princip baseres på at indtrængende fugt diffunderer igennem undertaget og bliver bortventileret under tagbelægningen eller diffundere evt. igennem denne.

Tagdækningen er ofte bølgeeternit eller profilerede stålplader

VARME/ENERGI

U-værdi: 0,15-0,10 W/m2K.

Til isolering anvendes typisk mineraluld i λ-klasse 34. I tabel T-2 er vist sammenhørende værdier af U-værdi og konstruktionstykkelse.

BRAND

Tagelement type T2 kan udføres som REI30 (BD30) eller REI60 (BD60).

Loftbeklædning udføres som klasse 1 beklædning af træbeton, gips o.l. (K¹ 10 B-s1,d

LYD/STØJDÆMPNING

Taasinge Elementer med præmonteret træbetonloft har usædvanlig god lydabsorption/støjdæmpning og giver et yderst behagelig akustik i sportshaller, butikker, produktionslokaler, børneinstitutioner o.l.

Ækvivalent absorption (125 - 4000 Hz):  ~ 0,85

Reduktionstal: Rw ca. 40 dB.

Fig.1: Lydabsorption for Taasinge Elementer type T-2 med 25 mm træbeton (Troldtekt)