Tagelement type T-1 - uventileret med diffusionstæt tagbelægning og fugtadaptiv dampspærre

Tagelement type T1 er en uventileret kompakt konstruktion med diffusionstæt tagbelægning og fugtadaptivt dampspærre, der typisk anvendes som flade tagpaptage til erhvervsbyggeri og institutioner i lav fugtklasse og hvor der er behov for en økonomisk løsning med særlig god støjdæmpning.

Tabel T-1:  Dimensionering af elementtype T-1 efter U-værdi 

Note 1:  Limtræsribber GL28cs

Fig.T1.7: Murkronesamling (TTS-løsning)
Fig.T1.8: Længdesamling
Fig.T1.9: Kipsamling
Fig.T1.4: Vederlag SIB-drager
Fig.T1.5: Vederlag ståldrager
Fig.T1.6: Vederlag limtrædrager
Fig.T1.1a: Vederlag TTS -System A løsning på kant (alt. a.)
Fig.T1.2b: Vederlag TTS - System B løsning til center hovedribbe TTS (alt.b)
Fig.T1.1b: Vederlag TTS - System A løsning på kant (alt.b)
Fig.T1.2a: Vederlag TTS - System B løsning til midten af hovedribben på TTS-pladen (alt.a)
Fig.T1.3: Vederlag TTS - System C løsning (fuldtdækkende)

PRODUKT

Tagelement type T-1 er en uventileret kompakt konstruktion med diffusionstæt tagbelægning og fugtadaptiv dampspærre.

Konstruktionsopbygning:

  • 1. lag tagpap, PTM Duraflex Kombi (PF/GF 3500 SBS)
  • 15 mm tagkrydsfiner
  • Ribber pr. 0,60m (kan udføres med ribber pr. 800 mm.)
  • Mineraluld ml. ribber
  • Adaptiv dampspærre
  • 25 mm træbeton

Taghældning: 1,4°-30°(nord).

Min. hældning 1:40 (1,4°) kan indbygges i elementerne med én- eller to-sidigt fald. 

Elementerne kan udføres med udsparringer for ovenlys eller ovenlys kan udføres som lysbånd mellem element

STATIK

Tagelement type T1 udføres for et spænd på 2,4 m - 9,6 m. Mulighed for længere spænd og større/mindre c/c-afstand end 600 mm kan undersøges.

Elementerne spænder frit mellem bærende dragere af beton, stål eller limtræ.

Elementer regnes for en max. nedbøjning på L/400 for egenvægt og snelas

FUGT

Tagelement type T1 anvendes i fugtklasse 1-2.

Tagelement type T1 anvendes kun ved solpåvirkede tagflader og max. 30⁰ hældning mod nord

VARME/ENERGI

U-værdi: 0,15-0,10 W/m2K.

Til isolering anvendes typisk mineraluld i λ-klasse 34. I tabel T-1 er vist sammenhørende værdier af U-værdi og tilhørende konstruktionstykkelse.

BRAND

Tagelement type T1 kan udføres som REI30 (BD30) eller REI60 (BD60).

Loftbeklædning udføres som klasse 1 beklædning af træbeton, gips o.l. (K¹ 10 B-s1,d0)

LYD/STØJDÆMPNING

Taasinge Elementer med præmonteret træbetonloft har usædvanlig god lydabsorption/støjdæmpning og giver et yderst behagelig akustik i butikker, produktionslokaler, børneinstitutioner o.l.

Ækvivalent absorption (125 - 4000 Hz):  ~ 0,85

Reduktionstal: Rw ca. 40 dB.

Fig.1: Lydabsorption for Taasinge Elementer type T-1 med 25 mm træbeton (Troldtekt)