Typeoversigt tagelementer T1-T4

Tagelementer udføres efter 4 principielt forskellige løsninger, som vist i nedenstående oversigt. Valg af rette tagelementtype til den aktuelle opgave er derfor vigtig afhængig af fugtbelastning, taghældning, tagbelægning mv. Læs mere om de enkelte typer ved klik på diagrammet.