Sagsforløb

Til afviklingen af en byggesag stiller Taasinge Elementer sin store ekspertice og know how til rådighed i et tæt samarbejde med byggeriets parter. Denne service sikrer et problemfrit byggesagsforløb og resulterer i optimale løsninger præcist tilpasset det aktuelle byggeri.
Taasinge Elementer - den sikre partner

Fig. 1: Vigtige faser i afviklingen af en elementleverance. Det er især vigtigt at kunden (markeret med rødt) leverer de nødvendige data for projekteringen og at evt. kundeleverancer (f.eks. vinduer) er bestilt og leveret i god tid inden produktionsopstart, så det ikke medfører forsinkelse og følgeomkostninger for køber. Evt. tidsfristoverskridelser og følgeomkostninger varsles i god tid.

Sagsforløb
Efter afgivelse af en ordre udpeger Taasinge en sagsansvarlig tekniker, som koordinerer alle tekniske detaljer omkring elementleverancen med de involverede parter samt varetager produktionsmodning og overvågning / kontrol af elementproduktionen. 

Ved opstart af et projekt er det vigtigt, at Taasinge er i besiddelse af et opdateret projektmateriale i digital form (dwg) og gerne i 3D. Projektmaterialet danner grundlag for den detailprojektering, som Taasinge udfører for at sikre at elementerne passer til kundens ønsker.

Detailprojektering                                   
I detailprojekteringen dimensioneres elementerne og der udfærdiges detailtegninger. Elementernes dimensionering og udformning sker i overensstemmelse med gældende normer og standarder i samarbejde med med kunden og byggeriets rådgivere. Taasinge udarbejder forslag til detailløsninger i tilknytning til den valgte elementløsning, herunder tilgrænsende bygningsdele.

Når alle detaljer er løst udarbejdes i samarbejde med kunden en montageplan, som angiver montageretninger, elementnumre, mål mv. Montageplan og detaljer fremsendes til gennemsyn/accept inden produktionstegninger og skærelister udarbejdes. For hver elementvariant udarbejdes på dette grundlag arbejdstegninger til produktionen med alle nødvendige oplysninger, herunder mål, materialetyper, kvalitet, forbindelser, tolerancer.     

Dokumentation/kvalitetssikring
Fra sag til sag udarbejdes nødvendig dokumentation for den valgte løsning, herunder dokumentation for statik, fugtforhold, varmeisolering m.v. Taasinge leverer efter behov beregninger samt evt. attester, godkendelser og kvalitetskontrolskemaer til indsætning i byggeriets kvalitetshåndbog. Taasinge Elementer er certificeret af Dancert efter den europæiske standard prEN14732. Se nærmere her.    

Montagemappe                                      
Taasinge udfører ikke montagearbejde, men står til rådighed med råd og vejledning og kan efter ønske henvise til rutinerede montører. For at sikre den bedste overensstemmelse mellem de projekterede løsninger og det færdige resultat udsendes en komplet montagemappe i god tid før leveringen. Den indeholder bl.a. montageplaner, samlingsdetaljer, løsdelsliste, læsseliste samt montage- og sikkerhedsvejledning, - et vigtigt bidrag til kvalitetssikringen på byggepladsen. Montagemappen danner også udgangspunkt for en montagegennemgang med den stedlige montør, så montageopgaven gribes korrekt an fra starten og at  f.eks. interimsafdækninger bliver drøftet og forberedt.

Levering                                                       
Elementerne leveres frit på bil på byggeplads. Tagelementerne leveres typisk på fladen, som de skal ligge i det færdige byggeri, emballeret i pakker á typisk 4 elementer på specialstrøer. Facadeelementer leveres lodretstående, så vidt højdegrænser tillader og ligeledes emballeret i pakker af 3-5 styk på specialstrøer. Elementpakkerne er emballeret i folie og leveres efter læsselisten, så vidt muligt i montagerækkefølge Levering sker "just in time" og endeligt leveringstidspunkt aftales med vort kørselskontor. Se nærmere her!