Skoler & Institutioner

Til skoler og institutioner stilles særlige krav til indemiljøet. Elementløsninger fra Taasinge forener den æstetiske oplevelse af smukke former, overflader og detaljer med et behageligt indeklima uden generende støjreflektion. Funktion og egenskaber defineres på forhånd og resultatet bliver som planlagt - også økonomien.

Integreret børneinstitution ”Smørblomsten” på Frederiksberg udført som 11 små sammenbyggede huse op til 3 etager.
Helsinge Skole
Vestermarkskolen Odder

Unik støjdæmpning

Taasinge Elementer skaber unikke lydabsorberende løsninger, som dæmper støj og nedbringer ubehagelig efterklang mest muligt. En behagelig akustik er vigtig for bådetrivsel og arbejdsmiljø, - ikke mindst i undervisningslokaler og børneinstitutioner, hvor der stilles særligt skrappe krav om efterklangstider helt ned til 0,4 sek.

Med en ækvivalent absorption omkring 85% over hele frekvensspektret for Taasinge Tagelementer med træbetonloft skal der almindeligvis et nedhængt akustikloftsystem til at opnå de samme egenskaber. 

Langsø Skole Silkeborg
Montage af Taasinge Tagelementer med 18 m frit spænd på Thurø Skole
Stege Centralskole