Produktion & Lager

Til de store erhvervsbyggerier byder Taasinge på rationelle og konkurrencedygtige løsninger både når det gælder tag og facade. Arbejdet på byggepladsen reduceres til hurtige montageoperationer og komplettering af overflader. Montage af op til 1000 m2 tag om dagen er ikke ualmindeligt.

Klimaskærmen til industribygninger opvarmet til 15o skal opfylde de samme skærpede krav til energiforbrug som andre bygninger og højisolerende elementløsninger er det logiske valg. Taasinge Elementer leverer løsninger til de store erhvervsbyggerier med U-værdier ned til 0,08 W/m2K.  

Taasinge Elementer kombineres ofte med TTS-strengbetonelementer, som så monteres med en typisk centerafstand på 7,20 m.
Mærsk Industri Tinglev
Produktionshal af stålrammer beklædt med Taasinge tag- og facadeelementer
Montage af tagelementer til hal med TTS-elementer system C
Hangar Billund
Bestseller - facader m. træbeklædning

Støjdæmpning i særklasse

Tagelementer til erhvervsbyggerier leveres typisk med færdigmonterede lofter af træbeton, som bidrager til en ekstrem god støjdæmpning og et godt indeklima.

Taasinge Elementer med præmonteret træbetonloft har en ækvivalent lydabsorption på ca. 0,85 - dvs. 85% af den indfaldende lyd absorberes. Det sikrer en behagelig akustik og bidrager til optimale samtale- og produktionsforhold, - et vigtigt element til sikring af trivsel og arbejdsmiljø på arbejdspladsen. 

Fig.1: Støjdæmpning af Taasinge Tagelementer med træbetonloft er konstant høj over hele frekvensspektret.
Tagelementer på Ertech Stål Hedensted
Elementmontage facader Scanglas Korsør
Facader beklædt med glas