Kontor & Administration

Det betaler sig at bruge Taasinge Elementers omfattende service lige fra starten. Vi giver individuel vejledning ved projekteringen og medvirker gerne ved valg af løsninger og detaljer. Det sikrer optimale konstruktioner og minimerer resurseindsatsen i den samlede planlægnings- og projekteringsopgave. 

Elementproduktion og montage
Codanhus Hjørring
Hjørring Rådhus med pudsede facader
Harbour House København

Fleksibel byggemetode

Taasinge har baseret sin produktion på fleksibilitet for at kunne opfylde individuelle ønsker og behov. Elementerne designes til det konkrete byggeri mht. f.eks. tagbelægning, facade- og vægbeklædning, isoleringskrav, fugtforhold, brandkrav, lydkrav, skivestabilitet mv.

Denne fleksibilitet gør også Taasinge Elementer til leverandør af opgaver til kontor- og administrationsbygninger uanset om det er helt specielle opgaver med buede facadekonstruktioner eller individuelt designede karnapper og ovenlys.

Delta Hørsholm
Allerød Rådhus