Butikker & Udstillinger

Det betaler sig at bruge Taasinge Elementers omfattende service lige fra starten. Taasinge Elementer giver individuel vejledning ved projekteringen og medvirker gerne ved valg af løsninger og detaljer. Det sikrer optimale konstruktioner og minimerer resurseindsatsen i den samlede planlægnings- og projekteringsopgave. 

Byggemarked i Herlev
Biludstilling Silkeborg

Rationel byggemetode

Til de store butiks- og udstillingsbyggerier byder Taasinge Elementer på rationelle og konkurrencedygtige løsninger både når det gælder tag og facade. Arbejdet på byggepladsen reduceres til hurtige montageoperationer og komplettering af overflader.

Taasinge Elementer har udviklet det præfabrikerede bygningselement til det optimale. Sammenbygningsdetaljer er sat i system og elementbyggeri er blevet en fleksibel og konkurrencedygtig helhedsløsning, - også når det gælder butikker og udstillinger.

Bruuns Arkade Aarhus