Tæt-lav Boligbyggeri 1-2 etager

Kravene til energiforbrug i nybyggeriet er skærpet betydeligt med BR15-kravene, men mange byggerier med Taasinge Elementer er allerede fremtidssikret og udført efter den nye lavenergiklasse 2015. Taasinge Elementer er på forkant med udviklingen og kan allerede nu leve op til kravene for bygningsklasse 2020, hvor der stilles endnu højere krav til isoleringsevne og tæthed.

Mølleholmen Taastrup - 40 boliger i en etage
Mølleholmen fra bagfacaden
Facadeelement i produktion
Munkehatten Odense - 24 boliger
Elementmontage Munkehatten
Fig.1: Eksempel på tværsnit i 2-etages rækkehus i lavenergiklasse 2015.

Lavenergiløsninger 2015-2020

De nye lavenergikonceptløsninger til række-kædehuse og lignende boliger i 1 og 2 etager er et system af højisolerende facader, dæk, lejlighedsskel og tag, hvor facaderne typisk leveres med en høj færdiggørelsesgrad med præmonterede vinduer og døre, inddækninger mv.

Ved at flytte en dele af byggeprocessen fra byggepladsen til vores produktionshaller sikres kunden en bedre totaløkonomi. Elementerne produceres og kvalitetssikres under sikre og tørre forhold og de uundgåelige, vejrmæssige udfordringer i et byggeforløb reduceres.

Kombinationen af ”skræddersyede” tag- og facadeløsninger øger tilmed de arkitektoniske muligheder uden at økonomien forringes.

Bedre Billigere Boliger Kvistgaard
Elementmontage Kvistgaard