Etageboliger tung-let

Taasinge Elementer har sine helt store fordele i klimaskærmen, hvor der stilles store krav til isoleringsevne og tæthed. De lette facadeløsninger passer perfekt til et tungt råhusbyggeri, - enten som udfyldningselementer eller som varmeisolerende forsatsvægge uden på en betonvæg.

Taasinge Elementerer kendt for at kunne levere facadeløsninger med en høj færdiggørelsesgrad, eksempelvis med isatte døre og vinduer. Huse og bygninger pakkes ind i elementer med høj isoleringsevne og evt. facadebeklædning, eller blot forberedt til en in situ monteret ”regnskærm”.

Taasinge Elementer leveres med U-værdier ned til 0,08 W/m2 oK og fylder mindre end andre facadeløsninger med samme U-værdi. 

Taasinge Facadeelementer monteres på råhus af beton.
Othello Plejecenter Fredericia
Facadebeklædning af tegl ("bæverhaler")
Christiansparken Odense

Energivenlig indpakning

Bygningsreglementets skærpede energibestemmelser stiller nye udfordringer til det traditionelle etageboligbyggeri. 

Med lette, højisolerende tag- og facadeelementer fra Taasinge kombineres de bedste egenskaber fra let og tungt byggeri i en totaløkonomisk helhedsløsning. 

Facadeelementerne kan være udfyldningselementer med større eller mindre færdiggørelsesgrad eller blot være varmeisolerende forsatsvægge på tunge bagvægge. 

Bikubenkollegiet København
Fyrtårnet, Amerikaplads København