Etageboliger 3-4 etager

Taasinge Elementer har fra starten været med til at udvikle mulighederne inden for etageboliger i trækonstruktioner, og har leveret elementer til både rækkehuse, karrebebyggelser og punkthuse i 3 og 4 etager. Her igennem er der opbygget stor knowhow om, hvordan elementerne spiller sammen i det stabiliserende system og med øvrige bygningsdele og sikrer bygningen mod vind, nedbør og brand.

Byggeri med fladeelementer giver stor frihed i planudformning uden snævre bindinger, og det øger de arkitektoniske muligheder uden at økonomien forringes. Og så giver anvendelsen af træelementer tørt byggeri fra starten, et godt indeklima og gode lydforhold i boligerne. 

Birkehøj Plejecenter med 60 boliger. Facader beklædt med naturskifer og træ.
Råhusmontage af Taasinge Elementer på Birkehøj Plejecenter i Taastrup. Interimsafdækninger ligger klar til at afdække for nedbør(natlukning).

Taasinge Elementer tilpasses individuelle arkitektoniske løsninger i et fleksibelt system af højisolerende facader, dæk, lejlighedsskel og tag, hvor facaderne typisk leveres med en høj færdiggørelsesgrad med præmonterede vinduer og døre, inddækninger mv.

.

Bedre Billigere Boliger i Køge, i alt 251 boliger opført som 3-etages punkthuse.

Nye muligheder

Med fjernelsen af et mere end 100 år gammelt forbud mod træhuse i mere end to etager er det nu muligt at bygge træhuse i op til 4 etager. Det har åbnet for en helt ny byggeudvikling. 

Taasinge Elementer har været med fra starten og har bl.a. leveret træelementer til Danmarks første 3-etages træhus, Marieparken i Hørsholm, til Danmarks første 4-etages træhuse, Casa Nova i Odense og Herning samt til de 3-etages træhuse i Køge under konceptet Bedre Billigere Boliger.   Og videreudviklingen er fortsat med leverancer til almene boliger, til plejeboliger og ungdomsboliger i både 3 og 4 etager, - alle tilpasset lavenergiklasse 2015.

Taasinge Elementer leverer de bærende og stabiliserende råhuskonstruktioner til facader, dæk, lejlighedsskel og tag i lette, præfabrikerede træelementer med et BD60+ brandbeskyttelses- system (REI60A). Det har gjort det muligt at bygge træhuse med samme høje brandsikkerhed som i betonhuse. 

Karrebebyggelse i 4 etager med 75 plejeboliger på Trekantsgrunden i København.
Montage af Taasinge Elementer på den 4-etages karrebebyggelse foregår her under telt ("tørt i tørt").
Karrebebyggelse med 55 boliger i 3-4 etager på Signalgården i København.
Taasinge Facadeelementer kompletteres på byggepladssen med en "regnskærm" af aluminium(Alucobond)