Virksomheden

Taasinge Elementer er Danmarks ældste og førende producent af præfabrikerede tag- og facadeelementer.
Siden produktionen startede i 1971 har Taasinge præget udviklingen af det industrialiserede træelementbyggeri.
Flest mulige operationer flyttes fra byggeplads til fabrik under kontrollerede betingelser og med brug af moderne og fleksibel produktionsteknologi.

Fleksibilitet
Løsningerne "skræddersyes" til byggerierne ved hjælp af moderne, 3D-baseret informationsteknologi, og produktpalletten omfatter løsninger til stort set alle typer byggeri, - herunder produktion/lager, institutioner/skoler, kultur/idræt, kontor/administration og samlede ferie- og boligbebyggelser og etageboliger op til 4 etager.

Hertil kommer en række nye løsninger til energirenovering, når f.eks. den gamle facade eller det gamle tag skal udskiftes eller når de dårligt isolerede betonfacader fra 60´erne og 70`erne skal efterisoleres.

Alene til det danske marked er der siden produktionen startede leveret over 6 mio. m² træelementer. 

Kvalitet
Taasinge Elementer er kendt for sin høje kvalitet, og produktionen foregår på to moderne og fleksible produktionsanlæg i Hampen og på Taasinge certificeret af Dancert efter prEN14732 jf. krav i Bygningsreglementet.

Taasinge Elementer er som den eneste elementproducent i Danmark certificeret til at udføre limede, bærende konstruktioner.

Koncernbagland
Taasinge Elementer er en selvstændig enhed under Nordic Waterproofing. Koncernen beskæftiger ca. 120 medarbejdere indenfor træelement produktion.