Juridiske forhold

- vilkår for anvendelse af Taasinge Elementer A/S´ hjemmeside  

Copyright

Indholdet af denne hjemmeside er omfattet af ophavsretsloven og internationale traktater. Hjemmesiden eller dele heraf kan ikke uden forudgående tilladelse fra Taasinge Elementer A/S gøres til genstand for reproduktion uanset form eller metode.  

Ansvarsfraskrivelse – disclaimer

Anvendelse af informationer fra Taasinge Elementer A/S’ hjemmeside sker for brugerens eget ansvar og egen risiko. Alt materiale og indhold på denne hjemmeside stilles til rådighed “som beset” uden garanti for, at informationerne ikke kan være fejlbehæftede. Hjemmesiden opdateres løbende, men Taasinge Elementer garanterer ikke, at informationerne til enhver tid er ajourførte.

Taasinge Elementer A/S fraskriver sig ethvert ansvar med hensyn til rigtigheden, anvendeligheden og egnetheden af afgivne oplysninger og/eller foretagne beregninger, herunder ansvar for direkte som indirekte skader samt følgeskader, som måtte skyldes brug af oplysninger og/eller beregninger.

Taasinge Elementer A/S kan ikke påtage sig projekteringsansvar eller ansvar for projekterede detaljer, som til enhver tid påhviler den projekterende arkitekt eller rådgivende ingeniør. Beregningsresultater, indeholdt i Taasinge Elementers hjemmeside, skal altid underkastes en omhyggelig, professionel vurdering før brug.