Virksomheden

Taasinge Elementer er Danmarks ældste og førende producent, med en markedsandel på 58 % af præfabrikerede tag- og facadeelementer. Siden produktionen startede i 1971 har Taasinge præget udviklingen af det industrialiserede træelementbyggeri.

Taasinge Elementer A/S har fabrikker/produktionsanlæg på Taasinge, i Hampen, i Sindal samt i Letland og beskæftiger 180 ansatte.

Taasinge Elementer A/S er hovedaktionær i den norske virksomhed RVT, der ligeledes fremstiller præfabrikerede facadeelementer i træ.

RVT har produktion i Brumunddal samt Moelv og beskæftiger 60 medarbejdere og har flere specielle projekter på cv´et. RVT har bla. leveret dæk- og facadeelementer til verdens højeste træhus, Mjøstårnet.

Taasinge Elementer A/S ejer Nordic Build som producerer et ny udviklet industrielt præfabrikeret, let uorganisk, ubrændbart og stålbaseret byggesystem, til facader, tag, etageadskilleleser og indvendige vægge.

Flest mulige operationer flyttes fra byggeplads til fabrik under kontrollerede betingelser og med brug af moderne og fleksibel produktionsteknologi.

Fleksibilitet
Løsningerne "skræddersyes" til byggerierne ved hjælp af moderne, 3D-baseret informationsteknologi, og produktpalletten omfatter løsninger til stort set alle typer byggeri, - herunder produktion/lager, institutioner/skoler, kultur/idræt, kontor/administration og samlede ferie- og boligbebyggelser, hvor høj færdighedsgrad er et krav.
Hertil kommer en række nye løsninger til energirenovering, når f.eks. den gamle facade eller det gamle tag skal udskiftes eller når de dårligt isolerede betonfacader fra 60´erne og 70`erne skal efterisoleres.
Alene til det danske marked er der siden produktionen startede leveret over 6 mio. m² træelementer.  

Kvalitet
Taasinge Elementer A/S er kendt for sin høje kvalitet, og produktionen foregår på moderne og fleksible produktionsanlæg, som er certificeret af Dancert efter prEN14732 jf. krav i Bygningsreglementet.

Taasinge Elementer A/S er som den eneste elementproducent i Danmark certificeret til at udføre limede, bærende konstruktioner.

Vision
Taasinge Elementer A/S vil positionere sig som en profitabel, og absolut førende producent af flade elementer til det nordiske marked.
Vi vil være de professionelle entreprenører og bygherres foretrukne leverandør, grundet kvalitet og konkurrenceevne.
Vi vil være trendsættende i den løbende udvikling af flade elementer i nye designs, hvor materialevalg og færdighedsgrad adskilller os fra konkurrenter.

Sagt med få ord: Smart thinking, smart building.

Koncernbagland
Taasinge Elementer er en selvstændig enhed under Nordic Waterproofing, som beskæftiger omkring 1000 medarbejdere indenfor nøglefærdige løsninger til vandtætning.

Nordic Waterproofing Holding A/S er siden d. 10. juni 2016 noteret i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stokholm, med aktiemarkeringen NWG.