Tagelementtype T-2 - uventileret med diffusionsåbent undertag og ventileret tagdækning

Tagelement type T-2 anvendes typisk på hældningstage til produktions- og lagerhaller, sportshaller, institutioner, kontorer ol., hvor der er behov for en økonomisk løsning med særlig god støjdæmpning.

Tabel T-2:  Dimensionering af elementtype T-2 efter U-værdi 

Note 1:  Sammensat konstruktionslimet tværsnit

.

Fig.T2.1: Tværsnit/længdesamling
Fig.T2.2: Udhæng/facadetilslutning

.

Fig.T2.3: Kipsamling
Fig.T2.5: Vederlag stål
Fig.T2.4: Skotrendesamling
Fig.T2.6: Vederlag limtræ

PRODUKT

Tagelement type T-2 er en uventileret, kompakt konstruktion med skruefast, diffusionsåbent undertag til bølgeplader med ventilation i bølger.

Konstruktionsopbygning:

  • Asfaltgrunder (vandafvisende)
  • 15 mm tagkrydsfiner (skruefast)
  • Ribber pr. max. 0,60m
  • Mineraluld ml. ribber
  • Dampspærre (PE-folie)
  • 25 mm træbeton

Taghældning: 15°-45°

Elementerne kan udføres med udsparringer for ovenlys eller ovenlys kan udføres som lysbånd mellem elementer.

STATIK

Elementerne spænder frit mellem dragere af stål el. limtræ op til max. ca 12 m. Konstruktionstykkelse ved forskellige spændvidder fremgår af tabel T-1.

Nedbøjning: max. 1/400 x spændvidden for karakteristiske snelast.

Skivevirkning: Kan udføres

FUGT

Fugtanvendelsesklasse 1-3.   
Taasinge Elemeneter type T-2 en kompakt konstruktion med et diffusionsåbent, fast undertag, - typisk af krydsfiner med vandafvisende grunder (Z < 3 Gpasm2/kg) men andre diffusionsåbne undertage kan anvendes.
Det fugttekniske princip baseres på at indtrængende fugt diffunderer igennem undertaget og bliver bortventileret under tagbelgningen eller diffunderer evt. igennem denne. Tagdækningen er ofte bølgeeternit eller profilerede stålpader.

VARME/ENERGI

U-værdi: 0,15-0,08 W/m2K.

Til isolering anvendes typisk mineraluld i λ-klasse 34. I tabel T-2 er vist sammenhørende værdier af U-værdi og konstruktionstykkelse.

BRAND

Brandmodstand: Kan udføres som REI30 (BD30) eller REI60 (BD60).

Loftbeklædning: Klasse 1 beklædning af træbeton, gipsplade o.l. (K¹10 B-s1,d0)

LYD/STØJDÆMPNING

Taasinge Elementer med præmonteret træbetonloft har usædvanlig god lydabsorption/støjdæmpning og giver et yderst behagelig akustik i sportshaller, butikker, produktionslokaler, børneinstitutioner o.l.

Ækvivalent absorption (125 - 4000 Hz):  ~ 0,85

Reduktionstal: Rw ca. 40 dB.

Fig.1: Lydabsorption for Taasinge Elementer type T-2 med 25 mm træbeton (Troldtekt)