Tagelement type T-1 - uventileret med diffusionstæt tagbelægning og fugtadaptiv dampspærre

Tagelement type T-1 anvendes typisk på de flade tagpaptage til erhvervsbyggeri og institutioner i lav fugtklasse og hvor der er behov for en økonomisk løsning med særlig god støjdæmpning. 

Tabel T-1:  Dimensionering af elementtype T-1 efter U-værdi 

Note 1:  Sammensat konstruktionslimet tværsnit

Fig.T1.7: Murkronesamling (TTS-løsning)
Fig.T1.8: Længdesamling
Fig.T1.9: Kipsamling
Fig.T1.4: Vederlag SIB-drager
Fig.T1.5: Vederlag ståldrager
Fig.T1.6: Vederlag limtrædrager
Fig.T1.1a: Vederlag TTS -System A løsning på kant (alt. a.)
Fig.T1.2b: Vederlag TTS - System B løsning til center hovedribbe TTS (alt.b)
Fig.T1.1b: Vederlag TTS - System A løsning på kant (alt.b)
Fig.T1.2a: Vederlag TTS - System B løsning til midten af hovedribben på TTS-pladen (alt.a)
Fig.T1.3: Vederlag TTS - System C løsning (fuldtdækkende)

PRODUKT

Tagelement type T-1 er en uventileret kompakt konstruktion med diffusionstæt tagbelægning og fugtadaptiv dampspærre (eks. IcoVario).

Konstruktionsopbygning:

  • 1. lag tagpap (PF3500)
  • 12/15 mm tagkrydsfiner
  • Ribber pr. max. 0,60m
  • Mineraluld ml. ribber
  • Adaptiv dampspærre (IcoVario)
  • 25 mm træbeton

Taghældning: 1,4°-30°(nord)

Min. hældning 1:40 (1,4°) kan indbygges i elementerne med én- eller to-sidigt fald. 

Elementerne kan udføres med udsparringer for ovenlys eller ovenlys kan udføres som lysbånd mellem elementer.

STATIK

Spændvidde: 2,4 - 12,0 m.

Elementerne spænder frit mellem dragere a beton, stål eller limtræ op til max. ca 12 m eller mellem TTS-strengbetonelementer med en typisk kantafstand på 4,80 m (TTS centerafstand 7,20m).

Til TTS´ere findes som vist på fig.T1.1, T1.2og T1.3 tre forskellige løsninger:

  • system A: elementer til kant af TTS, 4,8m (trædefast isolering over TTS/2,4m)
  • system B: elementer til midten af TTS-ribbe, 6,0m (trædefast isolering el. lukkeplade/blød isolering over TTS/1,2m)
  • System C: elementer til midte TTS, 7,20m (fulddækkende)

Nedbøjning: max 1/400 x spændvidden for karakteristisk snelast.

Skivevirkning: Kan udføres

FUGT

Fugtanvendelsesklasse 1-2.  

Konstruktionstypen anvendes kun ved solpåvirkede tagflader og max. 30° hældning mod nord. I områder med begrænset solindstråling henvises til leverandørens anvisninger (www.icopal.dk).

Bemærk, at loftsfladen skal være ret diffusionsåben, Z < 10 GPasm2/kg, som træbeton, gips ol.

VARME/ENERGI

U-værdi: 0,15-0,08 W/m2K.

Til isolering anvendes typisk mineraluld i λ-klasse 34. I tabel T-1 er vist sammenhørende værdier af U-værdi og tilhørende konstruktionstykkelse.

BRAND

Brandmodstand: Kan udføres som REI30 (BD30) eller REI60 (BD60).

Loftbeklædning: Klasse 1 beklædning af træbeton, gipsplade o.l. (K¹ 10 B-s1,d0)

LYD/STØJDÆMPNING

Taasinge Elementer med præmonteret træbetonloft har usædvanlig god lydabsorption/støjdæmpning og giver et yderst behagelig akustik i butikker, produktionslokaler, børneinstitutioner o.l.

Ækvivalent absorption (125 - 4000 Hz):  ~ 0,85

Reduktionstal: Rw ca. 40 dB.

Fig.1: Lydabsorption for Taasinge Elementer type T-1 med 25 mm træbeton (Troldtekt)