Lejlighedsskel type L-2 - enkeltvæg mellem boliger o.l. (celleafgrænsende)

Lejlighedsskel type L-2 anvendes typisk som bærende og celleafgrænsende adskillelse mellem boliger, undervisningsrum, dagcentre o.l.

.

Figf.L2.1: Lejlighedsskel v. facadetilslutning udført som enkeltvæg med forskudte stolper

.

Fig.L2.2: Lejlighedsskel v. tilslutning til tag

.

Fig.L2.4: Etagekryds v. sektionsafgrænsende etagedæk m. strøgulv
Fig.L2.6: Samling v. fundament
Fig.L2.3: Etagekryds v. celleafgrænsende etagedæk m. strøgulv

PRODUKT

Taasinge lejlighedsskel type L-2 er opbygget som en enkeltkonstruktion med forskudte stolper. Elementerne er bærende for etagelast og beklædt med dobbelt gipspladebeklædning og isoleret med mineraluld for opfyldelse af brand- og lydkrav til celleafgrænsende vægge mellem boliger, klasselokaler o.l.

Konstruktionsopbygning:

  • 2 lag 13/15 mm gipsplader/brandgipsplader
  • 120(170) mm træskelet forskudt
  • Mineraluld ml. stolper
  • 2 lag 13/15 mm gipsplader/brandgipsplader

I etagebyggeri i 3-4 etager udføres indvendig overflade af et brandbeskyttelsessystem (BD60+) bestående af 2 x 15 mm brandgipsplader.

STATIK

Lejlighedsskel type L-2 udføres bærende for etagelast og taglast og som skivestabiliserende tværvæg  i boligbyggeri op til 4 etager.

Spændvidde: max. ca. 3,60 m (etagehøjde) 

BRAND

Brandmodstand: Kan udføres som bærende og adskillende REI60(BD60) eller med brandbeskyttelsessystem REI60 K2 60 A2-s1,d0 (BD60+) til 3-4 etages boliger.

Overflade: Klasse 1 (K110 B-s1,d0). 

LYD

Enkeltkonstruktionen i lejlighedsskel type L-2 med forskudte stolper sikrer en høj luftlydisolation mellem de enkelte celler og kan udføres til at opfylde kravene til lydklasse C (standard krav i etageboliger).

Reduktionstal (typisk): R`w  48-55 dB.

Designet af tilslutningsdetaljer til etagedæk, tag mv. (flanketransmissionen) er vigtig for konstruktionens høje lydisolering. 

Fig.1: Eksempel på måling af luftlydisoleringen i lejlighedsskel type L-2 mellem boliger i 3-etages byggeri.