Lejlighedsskel type L-1 - to-delt lejlighedsskel mellem boliger o.l. (sektionsvæg)

Lejlighedsskel type L-1 anvendes typisk som bærende og sektionsafgrænsende adskillelse mellem boliger i op til 4 etager. Men også til sektionsvægge i skoler, institutioner mv. og til sektionsvægge mellem tagboliger ved energirenovering/fortætning  med nye boliger ovenpå eksisterende huse.

.

Fig.L1.1: Vandret snit i to-delt lejlighedsskel v. facadetilslutning

.

Fig.L1.3: Tilslutning lejlighedsskel til tagelementer

.

Fig.L1.4: Etagekryds m. svømmende gulv. "Forankringstå" nedfældet i dækelement
Fig.L1.5: Fundamentstilslutning v. svømmende gulv
Fig.L1.2: Lejlighedsskel på etagedæk m. strøgulv
Fig.L1.6: Tilslutning fundament v. strøgulv

PRODUKT

Taasinge lejlighedsskel type L-1 er opbygget som en dobbeltskeletkonstruktion af to uafhængige elementer, der monteres med en luftspalte imellem, - typisk 40 mm. Elementerne er bærende for etagelast og beklædt med dobbelt gipspladebeklædning og isoleret med mineraluld for opfyldelse af skrappe brand- og lydkrav til sektionsafgrænsende vægge i etagebyggeri op til 4 tager.

Konstruktionsopbygning:

  • 2 lag 13/15 mm gipsplader/brandgipsplader
  • 95 mm træskelet m. mineraluld (brandteknisk fastholdt)
  • vindspærre
  • luftspalte (mod naboelement)
  • vindspærre
  • 95 mm træskelet m. mineraluld (brandteknisk fastholdt)
  • 2 lag 13/15 mm gipsplader/brandgpsplader

I etagebyggeri i 3-4 etager udføres indvendig overflade af et brandbeskyttelsessystem (BD60+) bestående af 2 x 15 mm brandgipsplader.

STATIK

Lejlighedsskel type L-1 udføres bærende for etagelast og taglast og som skivestabiliserende tværvæg  i boligbyggeri op til 4 etager.

Spændvidde: max. ca. 3,60 m (etagehøjde) 

BRAND

Brandmodstand: Kan udføres som bærende og adskillende REI60(BD60) eller med brandbeskyttelsessystem REI60 K2 60 A2-s1,d0 (BD60+) til 3-4 etages boliger.

Overflade: Klasse 1 (K110 B-s1,d0). 

LYD

Dobbeltkonstruktionen i lejlighedsskel type L-1 med to uafhængige elementer sikrer generelt en høj luftlydisolation mellem de enkelte boliger og kan opfylde kravene til lydklasse B og C (standard krav).

Reduktionstal (typisk): R`w  57-63 dB.

Designet af tilslutningsdetaljer til etagedæk, tag mv. (flanketransmissionen) er vigtig for konstruktionens høje lydisolering. 

Fig.1: Eksempel på måling af luftlydisoleringen i lejlighedsskel type L-1 mellem boliger i 3-etages byggeri.