Facadeelement type F-2 - bærende/ikke-bærende facade m. tilbagetrukket dampspærre

Taasinge Facadeelement type F-2 anvendes som bærende eller ikke-bærende facade i boliger, tagboliger, institutioner, skoler mv. og til energirenovering, hvor den gamle og utidssvarende facade skal udskiftes med en ny højisolerende facade efter de nye skærpede energikrav i BR2015.

Tabel F-1:  Dimensionering af elementtype F-2 efter U-værdi 

Note 1:  Ekskl. afstandslister og "regnskærm"                                                                                                                              Note 2:  Sammensat konstruktionslimet tværsnit

Fig.F2.2: Facadetilslutning

.

Fig.F2.1: Tværsnit i facadeelement med tilbagetrukket dampspærre
Fig.F2.4: Facadeelement med opstik v. etagedæk
Fig.F2.5: Facadeelement med nedstik v. etagedæk
Fig.F2.6: Snit i vindueslysning
Fig.F2.3: Facade med lukkestykke ved etagedæk
Fig.F2.8: Fundamentsløsning m. blokke
Fig.F2.7: Fundamentsløsning m. udvendig isolering
Fig.F2.11: Vandret snit i vindueslysning m. præmonterede inddækninger
Fig.F2.10: Vandret snit i facadetilslutning på lejlighedsskel
Fig.F2.9: Vandret snit i samling facade-gavl.

PRODUKT

Facadeelement type F-2 er en ventileret træskeltkonstruktion med lodret ventilation bag en udvendig "regnskærm", som normalt eftermonteres på byggepladsen.

Elementerne anvendes ofte som bærende facader (op til 4 etager) og med den karakteristiske tilbagetrukne dampspærre kan el-installationer mv. føres indenfor dampspærren uden gennembrydninger, så konstruktionen lever op tilde nye skærpede tæthedskrav i BR2015. Tomrør og el-dåser kan med fordel indbygges fra fabrik.

Konstruktionsopbygning:

  • "regnskærm"
  • ventilationsspalte (lodret)
  • 8 mm vindspærreplade (kl.1)
  • træskelet med mineraluld
  • dampspærre (PE-folie)
  • træskelet med mineraluld (føringsvej)
  • 12 mm krydsfiner
  • 13 mm gipskarton

Den udvendige "regnskærm" kan udføres af stort set alle materialetyper: tegl, skifer, metal, træ, glas, fibercementplader mv. Regnskærmen ventileres efter "2-trins-tætningsprincippet".

Den indvendige overflade af krydsfiner og gips sikrer en meget robust overflade, enkle ophæng overalt og etgodt indeklima med gipsverflader. I etagebyggeri op til 4 etager udføres indvendig overflade af et brandbeskyttelsessystem (BD60+) bestående af 2 x 15 mm brandgipsplader i stedet for krydsfiner og gips.

Vinduer monteres som oftest i elementerne fra fabrik for at lette det tunge montagearbejde på pladsen og opnå de bedste inddækningsløsninger. Taasinge Elementers standardløsninger fremgår af særskilt produktblad, se nærmere her

STATIK

Som bærende facade i nybyggeri spænder facadeelementerne type F-2 typisk lodret mellem etagedæk med tilpassede detailløsninger, som vist på fig.F2.3, -2.4 og -2.5  (lukkestykke, opstik el. nedstik).

Spændvidde: max. ca. 3,60 m (etagehøjde over max. 4 tager)

Udbøjning (korttid): max. 1/250 x spændvidden for vindlast.  

Til energirenovering/facadeudskiftning spænder facadeelementerne typisk lodret mellem eksisterende betondæk eller vandret mellem eksisterende betontværvægge.

Skivevirkning: Kan udføres

FUGT

Fugtanvendelsesklasse: 1-5. 

Facadekonstruktionen er en ventileret løsning. Evt. fugt, som trænger igennem dampspærren diffunderer igennem konstruktionen og den diffusionsåbne vindspærreplade og ud i ventilationsspalten (min. 20 mm), hvor den bortventileres med ventilationsluften.

VARME/ENERGI

U-værdi: 0,15-0,10 W/m2K.

Til isolering anvendes typisk mineraluld i λ-klasse 34.

Til beskyttelse og vindtæt afdækning af isoleringen anvendes en uorganisk, vindtæt, vandafvisende og diffusionsåben vindspærreplade af kalciumsilikat eller fibercement.

BRAND

Brandmostand: Kan udføres som bærende og adsskillende REI30(BD30), REI60(BD60) eller med brandbeskyttelsessystem REI60 K2 60 A2-s1,d0 (BD60+)

Overflade: Klasse 1 (K110 B-s1,d0). 

LYD

Facadeelementernes reduktionstal mod evt. trafikstøj (luftlyd) o.l. afhænger af den kompletterende regnskærm, vinduesåbninger mv. 

Reduktionstal (typisk): R`w ca. 45 dB.