Facadeelement type F-1 - udfyldningselementer mellem søjler, bjælker og rammer

Taasinge Facadeelement type F-1 anvendes som udfyldningselement/klimaskærm i sportshaller, produktions- og lagerhaller, butikker mv. hvor der er behov for en økonomisk løsning med stor energibesparelse og ekstra gode støjdæmpende egenskaber.

Tabel F-1:  Dimensionering af elementtype F-1 efter U-værdi 

Note 1:  Ekskl. afstandslister og "regnskærm"                                                                                                                              Note 2:  Sammensat konstruktionslimet tværsnit

.

Fig.F1.2: Samling skråtag-facade
Fig.F1.3: Vandret samling
Fig.F1.4: Fundamentstilslutning
Fig.F1.1: Samling gavlfacade-tag

.

Fig.F1.5: Vandret snit i hjørnesamling v. rammeben
Fig.F1.6: Vandret snit i vederlag på rammeben

PRODUKT

Facadeelement type F-1 er en ventileret træskeltkonstruktion med lodret ventilation bag en udvendig "regnskærm", som normalt eftermonteres på byggepladsen.

Elementerne anvendes ofte til halbyggerier og udføres typisk i længder/spænd svarende til afstanden mellem rammeben og i gavle svarende til afstanden mellem gavlsøjler.

Konstruktionsopbyning:

  • "regnskærm"
  • ventilationsspalte (lodret)
  • 8 mm vindspærreplade (kl.1)
  • træskelet med mineraluld
  • 25 mm træbeton

Den udvendige "regnskærm" kan udføres af stort set alle materialetyper: tegl, skifer, metal, træ, glas, fibercementplader mv. Regnskærmen ventileres efter "2-trins-tætningsprincippet".

Den indvendige overflade af træbeton vælges ofte for at dæmpe mest mulig støj og opnå det bedste akustiske indeklima. Hvor der stilles krav til mere robuste overflader erstattes træbeton af f.eks. en 15 mm gipsspånplade eller f.eks. 13 mm gipsplade monteret udenpå en 12 mm krydsfinerplade. 

STATIK

Spændvidde: max. ca. 10 m

Udbøjning (korttid): max. 1/250 x spændvidden for vindlast.  

Facadeelementerne spænder typisk vandret mellem søjler, bjælker eller rammer og monteres direkte på søjler eller rammeben med beslag eller pindbolte placeret i elementsamlinger.

FUGT

Fugtanvendelsesklasse: 1-5. 

Facadekonstruktionen er en ventileret løsning. Evt. fugt, som trænger igennem dampspærren diffunderer igennem konstruktionen og den diffusionsåbne vindspærreplade og ud i ventilationsspalten (min. 20 mm), hvor den bortventileres med ventilationsluften.

VARME/ENERGI

U-værdi: 0,15-0,10 W/m2K.

Til isolering anvendes typisk mineraluld i λ-klasse 34.

Til beskyttelse og vindtæt afdækning af isoleringen anvendes en uorganisk, vindtæt, vandafvisende og diffusionsåben vindspærreplade af kalciumsilikat eller fibercement.

BRAND

Brandmostand: Kan udføres som REI30(BD30) eller REI60(BD60).

Overflade: Klasse 1 (K110 B-s1,d0). 

LYD/STØJDÆMPNING

Taasinge Elementer med præmonteret træbeton har usædvanlig god lydabsorption/støjdæmpning og giver et yderst behagelig akustik i sportshaller, butikker, produktionslokaler o.l.

Ækvivalent absorption (125 - 4000 Hz):  ~ 0,85

Reduktionstal: Rw ca. 35 dB.

Fig.1: Lydabsorption for Taasinge Elementer type F-1 med indvendig beklædning af 25 mm træbeton (Troldtekt)