Tagrenovering - tagudskiftning

- energirenovering med nyt tag udenpå det gamle eller udskiftning.

Præfabrikerede tagelementer kan med fordel anvendes til renovering og efterisolering af f.eks. gamle og dårligt isolerede betontage og hvor tagkonstruktionen er udtjent kan en komplet udskiftning være den bedste løsning.  

Taget er normalt den bygningsdel, hvor energitabet ved transmission er størst. Derfor betaler det sig ofte at renovere det bestående tag til en højere isoleringsstandard eller simpelt hen udskifte det gamle tag med en ny højisolerende konstruktion.

Elementløsning

Til udskiftning af det gamle tag anvendes typisk Taasinge Tagelementer type T-3, - en ventileret tagelementløsning. Se nærmere her. 

Taasinge Tagelementer tilpasses individuelt til den ønskede tagløsning, -form og energiklasse og produceres fra fabrik med f.eks. første lag tagpap, indbygget fald og evt. færdige udhængsløsninger, - så levering og montering foregår i hurtige montageoperationer i takt med nedtagningen af det gamle tag. Den høje færdiggørelsesgrad fra fabrik sikrer en hurtig proces på byggepladsen med færrest mulige gener for dem, der anvender bygningen i det daglige.

Eksempel 1: Energirenovering af tagkonstruktionen på Islandshøjparken i Nivå med i alt 384 boliger.

Her opbygges en ny præfabrikeret tagkonstruktion ovenpå eksisterende betontag med tagstole og tagelementer med indbygget udhæng. Det gamle tag isoleres i denne løsning til ønskede U-værdi med almindelig blød isolering. Tagrummet udnyttes til føringsvej for nyt ventilationsanlæg mv.

Eksempel 2:  Tagudskiftning af 20.000 m2 tagkonstruktion på Grøndalscentret i København.

Hele renoveringen er gennemført indenfor ca. 4 måneder og udført sektionsvis, så centrets mange funktioner kun delvis nedlukkes under udskiftningen. Tagelementerne er leveret med indbygget fald i to retninger og færdigt loft tilpasset forskellige overflader, ovenlys og afløb.

Ny højisolerende tagkonstruktion

Når det gamle tag er nedslidt og bygningens energiforbrug skal nedbringes, betaler det sig ofte at udskifte taget helt eller bygge ny højisolerende konstruktion ovenpå det gamle tag.

Samtidig er det muligt at sikre en effektiv taghældning med god afvandingsmuligheder og evt. forbedre taget med en udhængsløsning, der kan beskytte facaderne og forny det arkitektoniske udtryk.

Investeringen tjener sig hurtigt ind igen som følge af optimeret tæthed og isoleringsevne og ikke mindst forbedret komfort og indeklima.

I bygningsreglement BR2015, skærpes kravene til U-værdier for bygningsrenovering yderligere med ca. 25 % og tage skal som minimum udføres med en U-værdi på max. 0,12 W/m2K svarende til en isoleringstykkelse over 300 mm.

Fig.3: BR2015-krav til U-værdier ved energirenoveringsopgaver.
Note: Eref (kWh/m2·år) = 196,4 · Gw - 90,36 · Uw

Isolering af taget til de nye krav giver lavere energiforbrug, men også bedre komfort. Kuldebroer fjernes, det eksisterende loft bliver varmere og indeklimaet forbedres.

Fig.4: Energimærkningsskala ved energirenovering.

Bygningsreglementet BR2015 åbner op for energimærkning af eksisterende bygninger i forbindelse med energirenovering. Der gives mulighed for indplacering i 2 renoveringsklasser, hvis tilhørende energirammer opfyldes:

Renoveringsklasse 1: Energiramme: < 52,5 + 1650/A kWh/m2.år (BR10-nybyg boliger ol.)  

Renoveringsklasse 2: Energiramme: < 110 + 3200/A kWh/m2.år

Energirenoveringsprojekter skal også underkastes en rentabilitetsbetragtning, hvor f.eks. tilbagebetalingstiden skal ligge indenfor 75% af levetiden.