Tagboliger

- energirenovering med ekstra tagetage

Præfabrikerede træelementer til facader, lejlighedsskel og tag er den fleksible løsning, når nye tagboliger skal bygges oven på det gamle tag. Og det er ikke blot de mange ekstra og billige m2, der tilføjes i form af en ny tagbolig, - også hele ejendommens energiøkonomi forbedres, når der bygges en højisolerende tagetage ovenpå. Og så giver det mulighed for at skabe unikke og attraktive tagløsninger med tagterrasser og penthouselejligheder.

Elementløsning

Tag- og facadeelementer tilpasses individuelle ønsker til tagform og facadeudtryk og leveres med præmonterede vinduer og døre og evt. færdig facadebeklædning, så det tunge byggepladsarbejde minimeres.

Til tagboligprojekter kombineres forskellige elementtyper til helhedsløsning. Til den bærende facade anendes typisk elementtype F-2, - til taget elementtype T-3 og til visse projekter ka det oså være hensigtsmæssigt at indskyde et nyt etagedæk oven på det game tag og her anvendes typisk etagedæk type D-1. Se nærmere om de enkelte elementtyper i produktafsnittet her.

I det nye bygningsreglement BR2015 skærpes kravene til U-værdier for bygningsrenovering yderligere med ca. 25 % og Taasinge Elementer tilpasses selv de skrappeste krav til energirenovering i renoveringsklasse 1, se her. De højisolerende tag- og facadeelementer udføres med U-værdi ned til 0,08 W/m2K.

Alle elementløsninger er certificeret af Dancert efter prEN14732 jf. krav i Bygningsreglementet.   

Eksempel på tagboligprojekt AB Kærskifte, hvor 159 boliger har fået en ny overetage, - uden fraflytning af beboerne.

Projektet er gennemført på kun 11 måneder og forud er de udviklede løsninger afprøvet 1:1 i en mockup. Projektet er udført under teltoverdækning og dermed uden afbrydelser pga. vejrlig.
Visse typer facadebeklædning kan med fordel monteres fra fabrik, - så kun kompletterende lukkestykker skal monteres på byggepladsen.
                      

Vælg den lette løsning

Træelementløsninger har lav vægt, og kan ofte monteres på byggeriets øverste etage uden at skulle ændre på husets bærende konstruktion og fundering.

Taasinge Elementer har mangeårige erfaringer med disse løsninger, og med højisolerende præfabrikerede løsninger nedbringes byggetid og energiforbrug for bygningen som helhed foruden fordele som: 

  • lav ekstralast på eksisterende underkonstruktion    
  • stor designfrihed  
  • gennemprøvede løsninger
     
  • kort byggetid, hurtig lukning
  • få gener for beboerne   
  • bedste totaløkonomi

Brug øverste etage, - byg med Taasinge Elementer!
 

I karrébygningen på Fælledgården er alle facader udskiftet til nye og øverste etage suppleret med nye tagboliger/penthouselejligheder udført af Taasinge Elementer.