Forsatsfacader - betonhuse

- ny højisolerende facade uden på den gamle betonfacade
 
Præfabrikerede facadeelementer anvendes også til energirenovering og efterisolering af f.eks. gamle og utidssvarende betonsandwichfacader.
Udvendig efterisolering af facaden giver lavere energiforbrug og bedre komfort og samtidig fjernes kuldebroerne fra de gamle betonfacader. Den eksisterende væg bliver varmere og indeklimaet forbedres.

Vælg den varme løsning!

Gyldenrisparken efter energirenovering

Elementløsning

Til energirenovering og efterisolering af f.eks. gamle betonsandwich-facader anvendes Taasinge Facadeelementer type F-3. Se nærmere her.

Facadeelementerne tilpasses individuelle ønsker til energiklasse og individuelle ønsker til facadeudtryk. Elementløsningen kan tilpasses stort set alle typer af afsluttende "regnskærm" af metal, tegl, skifer, træ, glas, fiberbeton mv. 
 
Nye og energirigtige vinduespartier og inddækninger kan med stor fordel monteres på fabrik,  se nærmere her. Flest mulige operationer flyttes fra byggeplads til fabrik under kontrollerede betingelser og med brug af avanceret produktionsteknologi og 3D-projektering.
 
Taasinge facadeelementer er certificeret af Dancert efter prEN14732 jf. krav i Bygningsereglementet.

Betonfacade før energirenovering
Facadeelement klar til montage. Præmonterede tilsætninger er ført helt gennem vindueslysningen til indvendig kant af den gamle betonsandwichfacade.
Facadeelement med indbygget karnapelement monteret udenpå exist. betonfacade
Færdig renoveret facade med karnapper og ny regnskærm af fiberbeton

Energivenlig indpakning

I det klassiske betonelementbyggeri fra 60-erne og 70´erne er facaderne ofte bærende betonsandwich-elementer og det kan være bekosteligt og kompliceret at udskifte facaden og derfor enklere at eftermontere en ny let facade udenpå.

Gyldenrisparken på Amager er et eksempel på energirenoverig med nye facadeelementer, som sættes  uden på de eksisterende (forsatselementer). Efter afslutning af renoveringen fremstår området igen atraktivt og rummeligt, samtidig med at områdets identitet er bevaret.

Fig.1: Snit i gl. betonfacade med Taasinge forsatselementer type F-3.