Facadeudskiftning

Præfabrikerede facadeelementer med præmonterede døre og vinduer, inddækninger og evt. færdig facadebeklædning er den idelle løsning, når den gamle facade er nedslidt og skal udskiftes. Ofte kan udskiftningen ske bag en midlertidig støvvæg i lejligheden indenfor få dages arbejde og uden en bekostelig evakuering af beboerne.

Facadeelementerne tilpasses individuelle ønsker til facadeudtryk og energiklasse. 
Nye og energirigtige vindues- og dørpartier og tilsætninger kan med stor fordel monteres på fabrik.
Flest mulige operationer flyttes fra byggeplads til fabrik under kontrollerede betingelser og med brug af avanceret produktionsteknologi og 3D-projektering.
 
Tænk rationelt, - vælg den lette løsning!

Den gamle facade er klargjort til den hurtige montage af nye, præfabrikerede facadeelementer med præmonterede vinduer, døre og inddækningr, - klar til indvendig malerbehandling.

Elementløsning

Til udskiftning af de gamle facader anvendes typisk Taasinge Facadeelementer type F-2 med tilbagetrukket dampspærre. Se nærmere her.

Facadeelementerne tilpasses individuelle ønsker til energiklasse og individuelle ønsker til facadeudtryk. Elementløsningen kan tilpasses stort set alle typer af afsluttende "regnskærm" af metal, tegl, skifer, træ, glas, fiberbeton mv. 
 
Nye og energirigtige vinduespartier og inddækninger kan med stor fordel monteres på fabrik,  se nærmere her. Flest mulige operationer flyttes fra byggeplads til fabrik under kontrollerede betingelser og med brug af avanceret produktionsteknologi og 3D-projektering.

Isoleringstykkelser

Med de nye energibestemmelser er der stor frihedsgrad til at jonglere med isoleringsevnen af de enkelte bygningsdele.

Med Taasinge facadeelementer er det ofte en fordel at øge isoleringstykkelsen og reducere U-værdien, fordi ekstra isoleringstykkelse kun medfører en beskeden merpris.

Alle facadeelementløsninger er certificeret af Dancert efter prEN14732 jf. krav i Byningsreglementet.
 

Fig.1: Eksempel på facadeelementers isoleringstykkelse ved forskellige U-værdier og principopbygning.
Langkærparken før facadeudskiftning
Eksempel på facadeudskiftning på 35 boligblokke på Langkærparken i Aarhus.

Ny højisolerende facade

Når den gamle facade er nedslidt og bygningens energiforbrug skal nedbringes, betaler det sig ofte at udskifte facaden helt. Investringen tjener sig hurtigt ind igen som følge af optimeret tæthed og isoleringsevne og ikke mindst forbedret komfort og indeklima.

En høj færdiggørelsesgrad fra fabrik sikrer at facadeudskiftningen sker hurtigt og ofte uden fordyrende genhusning af beboerne, mens renoveringsopgaven står på.

Taasinge Facadeelementer produceres med præmonterede døre og vinduer fra fabrik og leveres og monteres i hurtige montageoperationer i takt med nedtagningen af den gamle facade, - evt. blot med en beskyttende støvvæg som afskærmning i beboelsen.

Facadeelementer kan udføres med en høj grad af præfabrikation og bidrager til en kort montageproces og enkel komplettering på byggepladsen.
Eksempel på facadeudskiftning fra Enghusene i Køge.