Taasinge Ideal dæk - en revolution i lette etagedæk

Taasinge Ideal dæk er en revolution inden for lette etagedæk.
Etagedækket kan som det eneste, leveres som en færdig konstruktion, klar til udførelse malerarbejde på undersiden, samt gulvlægning på oversiden. Det overholder alle krav til brand og lyd, for anvendelse som lejlighedsskel i bolig- og erhvervsbyggeri, og sikrer en meget lav byggehøjde.

Tabel ID:  Dimensionering af Taasinge Ideal dæk efter spændvidde 

Note 1:  Ekskl. gulvopbygning                     

Fig. ID 1.1: Langsgående bladsamling
Fig. ID 1.2: Etagekryds v. facade
Fig. ID 1.3: Etagekryds v. lejlighedskryds

PRODUKT

Taasinge Ideal dæk er opbygget med en bærende massivt-træs kerne. Under kernen monteres 15 mm. brandgips, alternativt forskalles under kernen for etablering af installationslag. På oversiden af kernen udføres trinlydsmåtte, gulvgips og gulvspån - alle lagene udføres svømmende, så der ikke sker lydtransmission.
Afhængig af krav til spændvidde og stivhed, dimensioneres massivt-træs kernen.

Konstruktionsopbygning:

  • Svømmende trægulv (alt. linolium el. lign.)
  • 22 mm gulvspån (kan udføres med spor for gulvvarme)
  • 25 mm gulvgips
  • 50 mm trinlydsmåtte
  • 200/220/240 mm limtræ
  • 15 mm brandgips (alt. forskalling for installationslag)

Undersiden af elementerne er normalt beklædt med brandgips, hvor det vil være nødvendigt, at montere pladestrimler over samlinger, for at opnå fugefri lofter. I nogle tilfælde vil det være fordelagtigt, at dækelementerne udføres med forskalling, for at kunne etablere installationer, inden der på byggepladsen, monteres loftoverflade.

Gulvbelægning (klasse G) udføres på byggepladsen - f.eks. svømmende trægulv eller linolium.