Dækelement type D-2 - etagedæk/lejlighedsskel mellem boliger i flere etager (sektionsafgrænsende)

Dækelement type D-2 anvendes typisk til etagedæk mellem boliger i fleretages huse i op til 4 etager. I konstruktionen er indbygget et BD60+ brandbeskyttelsessystem, K2 60 A2-s1,d0

Tabel D-2:  Dimensionering af dækelement type D-2 efter spændvidde 

Note 1:  Ekskl. gulvopbygning                                                                                                                                                        Note 2:  Sammensat konstruktionslimet tværsnit

.

Fig.D2.1: Etagedæk m. svømmende gulv
Fig.D2.3: Etagekryds v. facade
Fig.D2.2: Etagedæk m. strøgulv
Fig.D2.4: Etagekryds v. lejlighedsskel

.

Fig.D2.5: Eksempel på måling af luftlydreduktion - etagedæk type D-2
Fig.D2.6: Eksempel på måling af trinlyddæmpning - etagedæk D-2.

PRODUKT

Taasinge dækelement type D-2 er opbygget af bærende træribber med en konstruktionslimet 18 el. 21 mm krydsfiner på oversiden og isoleret med mineraluld mellem ribber for opfyldelse af brand- og lydkrav. På undersiden er elementerne påmonteret lydbøjler og et brandbeskyttelsessystem af 2 lag 15 mm brandgips.

Afhængig af spændvidde og krav til styrke- og stivhed kan ribberne udføres af konstruktionslimede sammensatte tværsnit, LVL eller limtræ.

Konstruktionsopbygning:

  • Trægulv på strøer (alt. svømmende)
  • 18/21 mm krydsfiner (konstruktionslimet)
  • Ribber pr. max. 0,60m
  • Mineraluld ml. ribber
  • 25 mm lydbøjler pr. 0,3 m
  • 2 lag 15 mm brandgips

Gulvbelægning (klasse G) udføres normalt på byggepladsen, - f.eks. trægulv på strøer eller svømmende gulv. For at opnå den bedste lydisolering af etagedækket sker opklodsning af strøer på specielle akustikmellemlæg og der isoleres mellem gulvstrøer og ved skærpet lydklasse B suppleres evt. med ekstra last. Trægulv på strøer giver mulighed for en føringsvej mellem strøerne til varmerør, el-insallationer mv.

STATIK

Elementerne spænder frit mellem lejlighedskel eller mellem bærende facader og mellemunderstøtning på bærende skillevæg eller dragere af stål eller limtræ.

Spændvidde: max. 6,6 m (frit spænd)

Nedbøjning: max 1/600 x spændvidden for karakteristisk fladelast 1,5 kN/m2.

Punktlast:    max. 1,7 mm v. punklast 1,0 kN (for reduktion af svingninger)

Konstruktionstykkelse efter spændvidde fremgår af tabel D-2.

Skivevirkning: Kan udføres

BRAND

Brandmodstand: Udføres med et BD60+ brandbeskyttelsessystem (REI60, K2 60 A2-s1,d0)

Loftbeklædning: Klasse 1 beklædning af brandgipsplader (K2 60 A2-s1,d0)

LYD

Etagedækkets lydtekniske egenskaber afhænger af den kompletterende gulvkonstruktion og vil typisk ligge i følgende intervaller:

Reduktionstal: R´w  57-63 dB

Trinlydniveau: Ln,w  < 53 dB