Dækelement type D-1 - etagedæk mellem celler i fleretages boliger

Dækelement type D-1 anvendes typisk til etagedæk indenfor samme bolig i flere etager. Men også til dækkonstruktion ved energirenovering/fortætning med nye tagboliger, klasserum o.l. ovenpå eksisterende huse.

Tabel D-1:  Dimensionering af dækelement type D-1 efter spændvidde 

Note 1:  Ekskl. gulvopbygning                                                                                                                                                        Note 2:  Sammensat konstruktionslimet tværsnit

Fig.D1.6: Samling mellem gulvelementer
Fig.D1.1: Dæk med svømmende gulv
Fig.D1.3: Facadekryds m. strøgulv
Fig.D1.5: Etagekryds v. facade
Fig.D1.2: Dækelement med strøgulv
Fig.D1.4: Etagekryds m. strøgulv
Fig.D1.7: Etagekryds m. svømmende gulv

PRODUKT

Taasinge dækelement type D-1 er opbygget af bærende træribber med en konstruktionslimet 18 el. 21 mm krydsfiner på oversiden og isoleret med mineraluld mellem ribber for opfyldelse af brand- og lydkrav. Afhængig af spændvidde og krav til styrke- og stivhed kan ribbene udføres af konstruktionslimede sammensatte tværsnit, LVL eller limtræ.

Konstruktionsopbygning:

  • Trægulv på strøer (alt. svømmende)
  • 18/21 mm krydsfiner (konstruktionslimet)
  • Ribber pr. max. 0,60m
  • Mineraluld ml. ribber
  • 21 mm forskalling
  • 1-2 lag gips

Undersiden af elementerne er normalt beklædt med gipsplader på spredt forskalling, men det kan i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt at eftermontere sidste lag gips på pladsen på tværs af elementstød for opnåelse af fugefrie lofter.

Gulvbelægning (klasse G) udføres normalt på byggepladsen, - f.eks. trægulv på strøer eller svømmende gulv. Trægulv på strøer giver mulighed for en føringsvej mellem strøerne til varmerør mv.

STATIK

Elementerne spænder frit mellem lejlighedskel eller mellem bærende facader og mellemunderstøtning på bærende skillevæg eller dragere af stål eller limtræ.

Spændvidde: max. 6,6 m (frit spænd)

Nedbøjning: max 1/600 x spændvidden for karakteristisk fladelast 1,5 kN/m2.

Punktlast:    max. 1,7 mm v. punklast 1,0 kN (for reduktion af svingninger)

Konstruktionstykkelse efter spændvidde fremgår af tabel D-1.

Skivevirkning: Kan udføres

BRAND

Brandmodstand: Kan udføres som REI30 (BD30) eller REI60 (BD60).

Loftbeklædning: Klasse 1 beklædning af gipsplade o.l. (K¹10 B-s1,d0)

LYD

Etagedækkets lydtekniske egenskaber afhænger af den kompletterende gulvkonstruktion og vil typisk ligge i følgende intervaller:

Reduktionstal: R´w  48-55 dB

Trinlydniveau: Ln,w  < 53 dB